Facebookpixel Allmänna villkor för tjänsten - Middagsfrid Matkassar

Just nu! Få 250 kr rabatt på dina två första matkassar med koden NY500 (totalt 500 kr rabatt)Läs mer om erbjudandet här.

ALLMÄNNA VILLKOR

Villkoren gäller från och med 2022-02-16

ALLMÄNNA KÖP- OCH KUNDVILLKOR

INLEDNING OCH PARTER

Välkommen till Middagsfrid! Middagsfrid är en prenumerationstjänst av matkassar som levereras hem till dig varje eller varannan vecka.

Middagsfrid är ett särskilt företagsnamn till Dagab Inköp & Logistik AB (org. nr 556004-7903), vilket ingår i Axfood AB:s koncern. I dessa köp-och kundvillkor benämns Dagab Inköp & Logistik AB, med särskilt företagsnamn Middagsfrid endast ”Middagsfrid” eller ”vi”. Genom att registrera dig som kund (nedan ”du” eller ”kunden”) hos Middagsfrid ingår du avtal med Dagab Inköp & Logistik AB och godkänner dessa köp-och kundvillkor samt vår integritetspolicy.

Middagsfrid förbehåller sig rätten att i framtiden uppdatera och ändra dessa köp-och kundvillkor. Vi ber därför dig att alltid kontrollera gällande villkor på Middagsfrids hemsida. Vid förändringar av större karaktär, t.ex. prisändringar och/eller tjänstens innehåll, kommer Middagsfrid att informera dig om detta via e-post, sms eller telefon senast 1 månad innan ändringarna träder i kraft.

Vid frågor om köp-och kundvillkoren eller övriga kundtjänstärenden får du gärna kontakta vår kundtjänst per telefon 08-55 117 118 eller per e-post 
kundservice@middagsfrid.se . Frågor gällande Axfoodkoncernens integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud. dataskyddsombud@axfood.se

TJÄNSTEN

För att handla från Middagsfrid måste du ha fyllt 18 år och bo inom ett område i Sverige som Middagsfrid kan leverera till. Du blir kund hos Middagsfrid genom att registrera dig som kund på vår hemsida i samband med din första beställning av en matkasse. När du beställer matkassen startar du en löpande prenumeration utan bindningstid. Du kan när du vill välja att säga upp din prenumeration, ändra leveransfrekvens eller göra ett uppehåll i din prenumeration, så länge det sker minst 9 dagar före nästa planerade leverans.

PRISER

För aktuella priser hänvisas till vår webbplats: www.middagsfrid.se eller Mina sidor. Priserna inkluderar planering, recept, inköp, plockning, packning och hemkörning av varorna.

MINA SIDOR

När du har registrerat sig som kund på Middagsfrids hemsida skickas dina inloggningsuppgifter till dig per e-post. Med hjälp av Mina Sidor på Middagsfrids hemsida har du alltid full kontroll över dina leveranser och kan på egen hand, 24 timmar om dygnet, administrera din prenumeration hos oss.

Du ansvarar själv för eventuella förändringar gällande din prenumeration, t.ex. önskade uppehåll, förändringar av leveransfrekvens, adressändring och uppsägning. Detta gör du genom att gå in på Middagsfrids hemsida och logga in under menyvalet Mina sidor.

Du kan göra förändringar i dina leveranser och adressuppgifter fram till 9 dagar före din planerade leverans (leveranserna låses under måndagen före respektive leveransvecka, alltså går det bra att göra förändringar innan dess).

Du är skyldig att ha korrekta uppgifter, t.ex. leverans- och adressuppgifter, på Mina sidor samt uppdatera dessa om de vid någon tidpunkt skulle ändras. Om vi inte kan fullgöra leveransen på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter, t.ex. din adress inte stämmer och/eller felaktig portkod, innebär det att du går miste om leveransen. Ingen kreditering för icke utförd leverans utgår i fall som dessa.

LEVERANS

Middagsfrids leveranser sker enligt förutbestämda leveransdagar och tider. Vilka leveransdagar och tider som är aktuella för ditt område framgår av sidan ”Hemleverans” på vår hemsida. Vid registrering väljer du själv tid för första leverans bland de tidpunkter som är tillgängliga. Middagsfrid har som ambition att leverans sker på angiven leveranstid, men med reservation för eventuella förseningar och driftstörningar. Middagsfrid åtar sig att informera dig om sådana eventuella förseningar.

Vid leverans använder chauffören sig av de uppgifter som du har anmält till oss. Vid din dörr ringer chauffören på och lämnar över varorna. Om en annan person än du är hemma har Middagsfrid rätt att lämna över varorna till denna person. Vid leveransen kan signering för mottagandet av varorna komma att ske. Om ingen är hemma lämnar chauffören varorna utanför dörren och skickar ett sms till dig med information om att leverans har skett. Vid avlämning går ansvaret för varorna över till dig som kund. Det betyder att Middagsfrid inte ansvarar för det fall matkassarna skulle försvinna eller förstöras efter avlämning.

BETALNING

Vi använder oss av Klarna som leverantör av betaltjänster. Du kan välja mellan nedanstående betalformer.

Få först betala sen.
Någon variant av faktura (på mail eller i Klarna-appen) skickas ut till dig när vi har levererat din kasse. Oftast med betalningsvillkor om 14 dagar eller längre beroende på vad du själv väljer.

Betala direkt (Kort eller bankkonto). 
Du debiteras via ditt kort eller bankkonto när vi har levererat din kasse. Uppgifterna sparas inför framtida betalningar så du fortsättningsvis debiteras automatiskt. Skulle inte en dragning lyckas så kommer en faktura gå ut.

Kort.
Betalningen reserveras direkt från ditt kort när du genomför köpet.
Uppgifterna sparas inför framtida betalningar så du fortsättningsvis debiteras automatiskt.

Mer information om Klarnas betalmetoder, villkor och integritetspolicy hittar du här.

REKLAMATION OCH ÅNGERRÄTT

Middagsfrids e-handelstjänst för hemleverans av mat omfattas inte av ångerrätt enligt 2 kap. distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

Om det skulle föreligga något fel på levererade varor, varor saknas eller du inte är nöjd leveransen ber vi dig kontakta Middagsfrids kundtjänst så snart som möjligt efter att leveransen har skett. Om din reklamation godkänns av Middagsfrid ersätter vi dig för varans värde eller dubbla värdet. Tillgodohavandet får du tillbaka via Klarna.

Observera att om du har ett tillgodohavande från en reklamation eller ett ångrat köp är giltigt och kan utnyttjas under 36 månader räknat från dagen för reklamationen respektive avbokningen. Efter 36 månaders inaktivitet preskriberas ditt tillgodohavande hos oss. Ditt konto kommer då att avslutas och dina personuppgifter raderas.

Om du vill avboka en enstaka matkasse eller pausa din prenumeration ska detta ske senast 9 dagar innan nästa inplanerade leverans. Om leveransen avbokas senare än 9 dagar före leverans tar vi en avgift uppgående till våra kostnader för matkassen, vilket normalt motsvarar ungefär 50 % av priset för matkassen. Om leveransen avbokas senare än onsdag kl 14:00 före leverans tar vi betalt för matkassens fulla värde.

VAROR

Middagsfrid förbehåller sig rätt att i undantagsfall ersätta en produkt som framgår av ett recept med en likvärdig vara vid exempelvis råvarubrist, produktlarm eller liknande. Viss produktinformation framgår av Middagsfrids recept och menyer men för fullständig produktinformation och uppgifter om tillverkningsdag och bäst före-datum hänvisas du till varans förpackning. Gällande information om ingredienser och allergener är det alltid märkningen på en varas förpackning som gäller.

INTRODUKTIONSERBJUDANDEN

Våra erbjudanden gäller vid start av en prenumeration. Det går inte att kombinera olika erbjudanden på våra huvudprodukter om inget annat anges för ett specifikt erbjudande. Vid erbjudande som innefattar en premie gäller en premie per hushåll och nystartad prenumeration.

PERSONUPPGIFTER

Middagsfrid värdesätter självklart din personliga integritet. För att få mer information om hur och varför vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy. Eftersom du har skapat ett kundkonto hos Middagsfrid och accepterat dessa köp- och kundvillkor och vår integritetspolicy, behandlar Middagsfrid dina personuppgifter för kommunikation/information rörande ärenden och erbjudanden som rör Middagsfrid, dess produkter samt samarbetspartners.

FORCE MAJEURE

Skulle Middagsfrid på grund av någon omständighet som kan anses ligga bortom Middagsfrids kontroll, såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, olyckshändelse eller liknande (”Force Majeure”) vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig, ska detta inte anses utgöra ett avtalsbrott. Om Force Majeure uppstår kommer Middagsfrid att informera dig om situationen snarast möjligt. Middagsfrid kommer alltid att  försöka fullfölja våra åtaganden gentemot dig men för det fall omständigheten som utgör Force Majeure pågår längre än två månader har du och Middagsfrid rätt att frånträda avtalet.

ÖVRIGT

Dessa villkor och övrig data på denna webbplats, såsom varumärken, firmanamn och bilder, tillhör eller licensieras av Middagsfrid och är tillgängliga endast för bruk i samband med köp och korrespondens med Middagsfrid. Annat användande, såväl för kommersiella som för privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från Middagsfrid.

Middagsfrid reserverar sig för bild – eller skrivfel på hemsidan eller i marknadsföring och förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel. Middagsfrid ansvarar inte för felaktigheter i erbjudanden som framgår av tredje parts marknadsföring eller hemsidor.

Middagsfrid förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka din beställning, exempelvis om felaktiga personuppgifter har uppgivits. Middagsfrid förbehåller sig också rätten att säga upp tjänsten för kund som exempelvis bryter mot dessa köp- och kundvillkor. Vid sådan uppsägning sker omedelbart och du blir informerad om detta.

TVIST

Middagsfrid följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. En eventuell tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska i första hand avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden och i andra hand av allmän domstol i Sverige. 


Undrar du över något mer? Klicka här för att komma till vår FAQ.

ALLMÄNNA VILLKOR

Villkoren gäller från och med 2022-06-12

ALLMÄNT OCH PARTER

Välkommen till Middagsfrid! Middagsfrid är en prenumerationstjänst av matkassar som levereras hem till dig varje eller varannan vecka.

Middagsfrid är ett särskilt företagsnamn till Dagab Inköp & Logistik AB (org. nr 556004-7903), vilket ingår i Axfood AB:s koncern. I dessa allmänna köp-och kundvillkor benämns Dagab Inköp & Logistik AB, med särskilt företagsnamn Middagsfrid endast ”Middagsfrid” eller ”vi”. Genom att registrera dig hos Middagsfrid som kund (nedan ”du” eller ”kunden”) ingår du avtal med Dagab Inköp & Logistik AB och godkänner dessa köp-och kundvillkor (”Villkoren”) samt vår integritetspolicy.

TJÄNSTEN

För att handla från Middagsfrid måste du ha fyllt 18 år, vara myndig och ha juridisk rätt att ingå avtal. Detta verifierar du genom att registrera dig som kund på vår hemsida i samband med din första beställning.  

Middagsfrid levererar till flertal områden i Sverige. På hemsidan kan du fylla i din adress för att se om leverans är möjlig till din angivna adress.

När du beställer din första matkasse startar du en löpande prenumeration utan bindningstid enligt de val du gjort avseende bl.a. typ av matkasse, antal måltider och antal personer, och leveransdag.

PRISER & BETALNING

Priser för matkassarna anges på vår webbplats: www.middagsfrid.se. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar bland annat matvaror, planering, recept, packning och hemleverans av matkassarna.

Prenumerationen löper på obestämd tid och Middagsfrid förbehåller sig rätten att vid var tid ändra priset för matkassarna. Middagsfrid kommer att publicera prisändringar på hemsidan och meddela dig via e-post. Prisändringen träder i kraft 30 dagar efter det att meddelandet om ändringen har skickats till dig. Om du inte accepterar prisändringen har du rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 13.

Vi använder oss av Klarna som leverantör av betaltjänster. Du kan välja mellan nedanstående betalformer.

Få först betala sen
En faktura (på mail eller i Klarna-appen) skickas ut till dig när vi har levererat din matkasse.  Vanligtvis är betalningsvillkoren 30 dagar eller längre beroende på vad du själv väljer.

Betala direkt (Kort eller bankkonto) 
Du debiteras via ditt kort eller bankkonto när vi har levererat din matkasse. Uppgifterna sparas hos Klarna inför framtida betalningar så du fortsättningsvis debiteras automatiskt. Skulle en dragning inte lyckas så kommer en faktura att skickas till dig.

Kort
Betalningen reserveras direkt från ditt kort när du genomför köpet.
Uppgifterna sparas hos Klarna inför framtida betalningar så du fortsättningsvis debiteras automatiskt.

Mer information om Klarnas betalmetoder, villkor och integritetspolicy hittar du här.

MINA SIDOR

När du har registrerat dig som kund på Middagsfrids hemsida skickas dina inloggningsuppgifter till dig per e-post. Med hjälp av Mina Sidor på Middagsfrids hemsida har du alltid full kontroll över dina leveranser och kan på egen hand, 24 timmar om dygnet, administrera din prenumeration hos oss.

Din prenumeration hos oss är personlig. Du är ansvarig för att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina inloggningsuppgifter ska detta anmälas till kundtjänst. Om en sådan anmälan inte gjorts ansvarar du för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter.

Middagsfrid förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din prenumeration, t.ex. om felaktiga personuppgifter har uppgivits eller om det finns andra sakliga skäl.

Du är skyldig att ha korrekta uppgifter, t.ex. leverans- och adressuppgifter, vid beställning och på Mina sidor samt uppdatera dessa om de vid någon tidpunkt skulle ändras. Du ansvarar för eventuella förändringar gällande din prenumeration, t.ex. önskade uppehåll, förändringar av leveransfrekvens, adressändring och uppsägning. Detta gör du genom att gå in på Middagsfrids hemsida och logga in under menyvalet Mina sidor eller genom att kontakta kundtjänst.

LEVERANS

Middagsfrids leveranser sker enligt förutbestämda leveransdagar och tider. Vilka leveransdagar som erbjuds och om vi levererar till din adress kan du se på hemsidan genom att skriva in din adress på startsidan. Vid registrering väljer du själv tid för första leverans bland de tidpunkter som är tillgängliga.

Om du vill ändra din leverans eller avsluta din prenumeration behöver detta meddelas Middagsfrid senast kl. 09:00 den måndag som infaller före din kommande leverans (dvs. 6-7 dagar beroende på vald leveransdag). Notera att om du ändrar eller avbeställer din leverans för sent kan det medföra extra kostnader i enlighet med vår rätt som säljare enligt gällande konsumentköplag.

Leverans av din matkasse sker till den adress som du har angivit vid beställningen. Det är du som är ansvarig för att meddela korrekta uppgifter och därmed ge oss möjlighet att leverera till rätt adress och utan eventuella hinder. Om t.ex. en grind eller port hindrar oss från att komma fram till din dörr lämnas varorna inte kvar. Om en annan person än du är hemma har vi rätt att lämna över matkassen till denna person. Middagsfrid kan komma att kräva legitimation och/eller signatur för att bekräfta leveransen samt fotografera matkassen.

Om du eller någon i ditt hushåll inte är hemma lämnar transportören matkassen utanför din dörr och skickar ett SMS om att leverans har skett.

Om vi inte kan fullgöra leveransen på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter, t.ex. att din adress inte stämmer och/eller att felaktig portkod meddelats, innebär det att varorna inte lämnas kvar. Om varorna inte kan lämnas tas de tillbaka till lagret och ett nytt försök till leverans sker nästföljande dag.

Middagsfrid har som ambition att leverans sker på angiven leveranstid, men med reservation för eventuella förseningar och driftstörningar. Middagsfrid åtar sig att informera dig om sådana eventuella förseningar. På leveransdagen kommer du att motta ett SMS med beräknad leveranstid. I SMS:et finns även en länk du kan klicka på för att följa din leverans. Tidpunkten för leverans uppdateras löpande, så att du hela tiden vet ungefärlig leveranstid.

ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION

Middagsfrids prenumerationstjänst för hemleverans av färdigpackade matkassar omfattas inte av ångerrätt enligt 2 kap. distansavtalslagen (lag (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

Om det skulle föreligga något fel på levererade varor, varor saknas eller du inte är nöjd med leveransen ber vi dig kontakta Middagsfrids kundtjänst så snart som möjligt efter att leveransen har skett.

Vanligtvis sker en kreditering av den felaktiga varans värde på grund av reklamation. En sådan kreditering görs inom några bankdagar till samma kort som uppgavs när du lade din order. Om du betalade med Klarnas direktbetalning eller om du har ett konto hos Klarna återbetalas pengarna automatiskt. Om du inte har ett anslutet bankkonto hos Klarna behöver du som kund fylla i ett återbetalningsformulär till Klarna och därefter återbetalas pengarna till ditt konto, vanligtvis inom några bankdagar. 

Denna punkt begränsar inte dina rättigheter som konsument enligt vid var tid gällande konsumentköplag.

VAROR

Middagsfrid förbehåller sig rätt att i undantagsfall ersätta en produkt som framgår av ett recept med en likvärdig vara vid exempelvis råvarubrist, produktlarm eller liknande. Viss produktinformation framgår av Middagsfrids recept och menyer men för fullständig produktinformation och uppgifter om tillverkningsdag och bäst före-datum hänvisas du till varans förpackning. Gällande information om ingredienser och allergener är det alltid märkningen på en varas förpackning som gäller.

ERBJUDANDEN OCH ANNAN MARKNADSFÖRING

När du registrerar dig som kund kan du välja att få nyhetsbrev med erbjudanden, recept och inspirerande tips. Du har rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för framtida marknadsföringsändamål genom att ändra dina inställningar under menyvalet Mina sidor på vår hemsida eller genom att kontakta kundtjänst.


Du kan även alltid avregistrera dig från att mottaga ytterligare marknadsföring genom att följa instruktionen i e-postutskicket, SMS:et eller ändra dina inställningar under menyvalet Mina sidor på vår hemsida.


När du registrerar dig som ny kund på Middagsfrid kan du få ta del av olika erbjudanden och rabatter. Erbjudanden och rabatter förekommer även för aktiva prenumeranter och tidigare prenumeranter.


Erbjudanden (t.ex. men inte begränsat till, produkterbjudanden, kampanjer och rabattkoder) gäller enligt villkor för respektive specifikt erbjudande. Middagsfrid har rätt att när som helst justera villkoren för ett erbjudande och/eller avsluta ett erbjudande.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Middagsfrid värdesätter självklart din personliga integritet. När du har skapat ett kundkonto hos Middagsfrid och accepterat dessa Villkor och vår integritetspolicy, behöver vi behandla dina personuppgifter för bl.a. kommunikation rörande kundtjänstärenden och erbjudanden som rör produkter eller tjänster från Middagsfrid eller våra samarbetspartners.

För att få mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy. Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter eller om du har några frågor kan du vända dig till dataskyddsombud@axfood.se.

FORCE MAJEURE

Skulle Middagsfrid på grund av någon omständighet som kan anses ligga bortom Middagsfrids kontroll, såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, olyckshändelse, trafikstörningar, dåliga väderförhållanden, eldsvåda eller annan motsvarande omständighet eller försening i tjänster från underleverantör pga. nämnda omständigheter (”Force Majeure”) vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig, ska detta inte anses utgöra ett avtalsbrott. Om Force Majeure uppstår kommer Middagsfrid att informera dig om situationen snarast möjligt. Middagsfrid kommer alltid att försöka fullfölja våra åtaganden gentemot dig men för det fall omständigheten som utgör Force Majeure pågår längre än två månader har du och Middagsfrid rätt att frånträda avtalet.

AVTALSTID & VILLKORSÄNDRINGAR

Avtalet mellan dig och Middagsfrid, inklusive Villkoren, gäller tills vidare. Du har när du vill möjlighet att säga upp avtalet och avsluta din prenumeration (dock med beaktande av att du meddelar oss om detta minst 6-7 dagar (beroende på leveransdag) före nästa planerade leverans genom att kontakta kundtjänst eller genom att gå in på Middagsfrids hemsida och logga in under menyvalet Mina sidor.

Middagsfrid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om minst 30 dagar. Om din prenumeration har varit inaktiv och senast registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan, eller om tjänsten har missbrukats, har Middagsfrid rätt att säga upp avtalet och avsluta din prenumeration med omedelbar verkan.

Middagsfrid har rätt att när som helst i tiden ändra, begränsa, avsluta eller modifiera prenumerationstjänsten, och/eller göra ändringar eller tillägg i Villkoren utan att i förväg inhämta kundens godkännande. Vid förändringar av större karaktär, t.ex. prisändringar och/eller tjänstens innehåll, kommer Middagsfrid att informera dig om detta. Ändringarna kommer att publiceras på hemsidan och skickas ut via e-post och/eller SMS till dig senast 30 dagar före ändringarna träder i kraft. Middagsfrid har dock rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Genom att inte avsluta din prenumeration efter att ändrade villkor trätt i kraft anses du som kund ha godkänt förändringarna. För vid var tid gällande Villkor är publicerade på hemsidan och vi rekommenderar dig att alltid hålla dig uppdaterad om de senaste Villkoren.

Middagsfrid har vidare rätt att när som helst i tiden uppdatera, ändra, begränsa och/eller ta bort innehåll eller funktioner på hemsidan utan att meddela dig på förhand.

ÖVRIGT

Villkor samt övrig data som finns på Middagsfrids webbplats, såsom varumärken, firmanamn och bilder, tillhör eller licensieras av Middagsfrid och är tillgängliga endast för bruk i samband med köp och korrespondens med Middagsfrid. Annat användande, såväl för kommersiella som för privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från Middagsfrid.

Middagsfrid reserverar sig för eventuella bild- eller skrivfel på hemsidan eller i marknadsföring och förbehåller sig rätten att korrigera sådana fel. Exempel på felaktigheter kan vara felaktig information i produktbeskrivningen, att en bild inte återger produktens exakta utseende eller felaktig prisinformation. Middagsfrid ansvarar inte för felaktigheter i erbjudanden som framgår av tredje parts marknadsföring eller hemsidor.

Dagab Inköp & Logistik AB har rätt att överlåta avtalet med dig till annat bolag inom Axfoodkoncernen utan ditt godkännande.  

TVIST

Svensk rätt tillämpas på dessa villkor. Om du vill framföra klagomål eller har andra synpunkter vill vi gärna att du tar kontakt med vår kundtjänst. Om vi inte kan komma överens kan du även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 10123 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. 

Middagsfrid följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. En eventuell tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska i första hand avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden och i andra hand av allmän domstol i Sverige. 

Som konsument har du även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens ODR-plattform (online dispute resolution) rörande tvistlösning på nätet, enligt följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr.

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst

Vid frågor om Villkoren eller övriga kundtjänstärenden får du gärna kontakta vår kundtjänst. Telefonnummer och e-post finner du på https://www.middagsfrid.se/kontakt

Frågor gällande Axfoodkoncernens integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@axfood.se

Middagsfrid

Dagab Inköp & Logistik AB, Middagsfrid
Solnavägen 4
113 64 Stockholm

kundservice@middagsfrid.se

Undrar du över något mer? Klicka här för att komma till vår FAQ.