Facebookpixel Allmänna villkor för tjänsten - Middagsfrid Matkassar

Få 250 kr rabatt på din första matkasse med koden NY250. Gäller ej Julkassen. Läs mer här.

ALLMÄNNA VILLKOR

Villkoren gäller från och med 2021-11-23

ALLMÄNNA KÖP- OCH KUNDVILLKOR

INLEDNING OCH PARTER

Välkommen till Middagsfrid! Middagsfrid är en prenumerationstjänst av matkassar som levereras hem till dig varje eller varannan vecka.

Middagsfrid är ett särskilt företagsnamn till Dagab Inköp & Logistik AB (org. nr 556004-7903), vilket ingår i Axfood AB:s koncern. I dessa köp-och kundvillkor benämns Dagab Inköp & Logistik AB, med särskilt företagsnamn Middagsfrid endast ”Middagsfrid” eller ”vi”. Genom att registrera dig som kund (nedan ”du” eller ”kunden”) hos Middagsfrid ingår du avtal med Dagab Inköp & Logistik AB och godkänner dessa köp-och kundvillkor samt vår integritetspolicy.

Kundvillkoren gäller från och med den 23 november 2021.

Middagsfrid förbehåller sig rätten att i framtiden uppdatera och ändra dessa köp-och kundvillkor. Vi ber därför dig att alltid kontrollera gällande villkor på Middagsfrids hemsida. Vid förändringar av större karaktär, t.ex. prisändringar och/eller tjänstens innehåll, kommer Middagsfrid att informera dig om detta via e-post, sms eller telefon senast 1 månad innan ändringarna träder i kraft.

Vid frågor om köp-och kundvillkoren eller övriga kundtjänstärenden får du gärna kontakta vår kundtjänst per telefon 08-55 117 118 eller per e-post 
kundservice@middagsfrid.se . Frågor gällande Axfoodkoncernens integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud. dataskyddsombud@axfood.se

TJÄNSTEN

För att handla från Middagsfrid måste du ha fyllt 18 år och bo inom ett område i Sverige som Middagsfrid kan leverera till. Du blir kund hos Middagsfrid genom att registrera dig som kund på vår hemsida i samband med din första beställning av en matkasse. När du beställer matkassen startar du en löpande prenumeration utan bindningstid. Du kan när du vill välja att säga upp din prenumeration, ändra leveransfrekvens eller göra ett uppehåll i din prenumeration, så länge det sker minst 9 dagar före nästa planerade leverans.

PRISER

Aktuella priser för de olika matkassarna anges nedan. Priserna inkluderar planering, recept, inköp, plockning, packning och hemkörning av varorna.


Originalkassen 5 för 4 personer            945 kr

Originalkassen 3 för 4 personer            725 kr

Originalkassen 4 för 2 personer            615 kr

Flexitariankassen 4 för 4 personer       795 kr

Flexitariankassen 4 för 2 personer       595 kr

Vegokassen                                           675 kr

Lättlagade kassen                                 795 kr

Supersnabba kassen                             795 kr

Barnkassen                                            795 kr

Melliskassen                                           149 kr

Fruktkassen                                           145 kr

Flexitariska julbordskassen                  1395 kr

MINA SIDOR

När du har registrerat sig som kund på Middagsfrids hemsida skickas dina inloggningsuppgifter till dig per e-post. Med hjälp av Mina Sidor på Middagsfrids hemsida har du alltid full kontroll över dina leveranser och kan på egen hand, 24 timmar om dygnet, administrera din prenumeration hos oss.

Du ansvarar själv för eventuella förändringar gällande din prenumeration, t.ex. önskade uppehåll, förändringar av leveransfrekvens, adressändring och uppsägning. Detta gör du genom att gå in på Middagsfrids hemsida och logga in under menyvalet Mina sidor.

Du kan göra förändringar i dina leveranser och adressuppgifter fram till 9 dagar före din planerade leverans (leveranserna låses under måndagen före respektive leveransvecka, alltså går det bra att göra förändringar innan dess).

Du är skyldig att ha korrekta uppgifter, t.ex. leverans- och adressuppgifter, på Mina sidor samt uppdatera dessa om de vid någon tidpunkt skulle ändras. Om vi inte kan fullgöra leveransen på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter, t.ex. din adress inte stämmer och/eller felaktig portkod, innebär det att du går miste om leveransen. Ingen kreditering för icke utförd leverans utgår i fall som dessa.

LEVERANS

Middagsfrids leveranser sker enligt förutbestämda leveransdagar och tider. Vilka leveransdagar och tider som är aktuella för ditt område framgår av sidan ”Hemleverans” på vår hemsida. Vid registrering väljer du själv tid för första leverans bland de tidpunkter som är tillgängliga. Middagsfrid har som ambition att leverans sker på angiven leveranstid, men med reservation för eventuella förseningar och driftstörningar. Middagsfrid åtar sig att informera dig om sådana eventuella förseningar.

Vid leverans använder chauffören sig av de uppgifter som du har anmält till oss. Vid din dörr ringer chauffören på och lämnar över varorna. Om en annan person än du är hemma har Middagsfrid rätt att lämna över varorna till denna person. Vid leveransen kan signering för mottagandet av varorna komma att ske. Om ingen är hemma lämnar chauffören varorna utanför dörren och skickar ett sms till dig med information om att leverans har skett. Vid avlämning går ansvaret för varorna över till dig som kund. Det betyder att Middagsfrid inte ansvarar för det fall matkassarna skulle försvinna eller förstöras efter avlämning.

BETALNING

Vi använder oss av Klarna som leverantör av betaltjänster. Du kan välja mellan nedanstående betalformer.

Få först betala sen.
Någon variant av faktura (på mail eller i Klarna-appen) skickas ut till dig när vi har levererat din kasse. Oftast med betalningsvillkor om 14 dagar eller längre beroende på vad du själv väljer.

Betala direkt (Kort eller bankkonto). 
Du debiteras via ditt kort eller bankkonto när vi har levererat din kasse. Uppgifterna sparas inför framtida betalningar så du fortsättningsvis debiteras automatiskt. Skulle inte en dragning lyckas så kommer en faktura gå ut.

Kort.
Betalningen reserveras direkt från ditt kort när du genomför köpet.
Uppgifterna sparas inför framtida betalningar så du fortsättningsvis debiteras automatiskt.

Mer information om Klarnas betalmetoder, villkor och integritetspolicy hittar du här.

REKLAMATION OCH ÅNGERRÄTT

Middagsfrids e-handelstjänst för hemleverans av mat omfattas inte av ångerrätt enligt 2 kap. distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

Om det skulle föreligga något fel på levererade varor, varor saknas eller du inte är nöjd leveransen ber vi dig kontakta Middagsfrids kundtjänst så snart som möjligt efter att leveransen har skett. Om din reklamation godkänns av Middagsfrid ersätter vi dig för varans värde eller dubbla värdet. Tillgodohavandet får du tillbaka via Klarna.

Observera att om du har ett tillgodohavande från en reklamation eller ett ångrat köp är giltigt och kan utnyttjas under 36 månader räknat från dagen för reklamationen respektive avbokningen. Efter 36 månaders inaktivitet preskriberas ditt tillgodohavande hos oss. Ditt konto kommer då att avslutas och dina personuppgifter raderas.

Om du vill avboka en enstaka matkasse eller pausa din prenumeration ska detta ske senast 9 dagar innan nästa inplanerade leverans. Om leveransen avbokas senare än 9 dagar före leverans tar vi en avgift uppgående till våra kostnader för matkassen, vilket normalt motsvarar ungefär 50 % av priset för matkassen. Om leveransen avbokas senare än onsdag kl 14:00 före leverans tar vi betalt för matkassens fulla värde.

VAROR

Middagsfrid förbehåller sig rätt att i undantagsfall ersätta en produkt som framgår av ett recept med en likvärdig vara vid exempelvis råvarubrist, produktlarm eller liknande. Viss produktinformation framgår av Middagsfrids recept och menyer men för fullständig produktinformation och uppgifter om tillverkningsdag och bäst före-datum hänvisas du till varans förpackning. Gällande information om ingredienser och allergener är det alltid märkningen på en varas förpackning som gäller.

INTRODUKTIONSERBJUDANDEN

Våra erbjudanden gäller vid start av en prenumeration. Det går inte att kombinera olika erbjudanden på våra huvudprodukter om inget annat anges för ett specifikt erbjudande. Vid erbjudande som innefattar en premie gäller en premie per hushåll och nystartad prenumeration.

PERSONUPPGIFTER

Middagsfrid värdesätter självklart din personliga integritet. För att få mer information om hur och varför vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy. Eftersom du har skapat ett kundkonto hos Middagsfrid och accepterat dessa köp- och kundvillkor och vår integritetspolicy, behandlar Middagsfrid dina personuppgifter för kommunikation/information rörande ärenden och erbjudanden som rör Middagsfrid, dess produkter samt samarbetspartners.

FORCE MAJEURE

Skulle Middagsfrid på grund av någon omständighet som kan anses ligga bortom Middagsfrids kontroll, såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, olyckshändelse eller liknande (”Force Majeure”) vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig, ska detta inte anses utgöra ett avtalsbrott. Om Force Majeure uppstår kommer Middagsfrid att informera dig om situationen snarast möjligt. Middagsfrid kommer alltid att  försöka fullfölja våra åtaganden gentemot dig men för det fall omständigheten som utgör Force Majeure pågår längre än två månader har du och Middagsfrid rätt att frånträda avtalet.

ÖVRIGT

Dessa villkor och övrig data på denna webbplats, såsom varumärken, firmanamn och bilder, tillhör eller licensieras av Middagsfrid och är tillgängliga endast för bruk i samband med köp och korrespondens med Middagsfrid. Annat användande, såväl för kommersiella som för privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från Middagsfrid.

Middagsfrid reserverar sig för bild – eller skrivfel på hemsidan eller i marknadsföring och förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel. Middagsfrid ansvarar inte för felaktigheter i erbjudanden som framgår av tredje parts marknadsföring eller hemsidor.

Middagsfrid förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka din beställning, exempelvis om felaktiga personuppgifter har uppgivits. Middagsfrid förbehåller sig också rätten att säga upp tjänsten för kund som exempelvis bryter mot dessa köp- och kundvillkor. Vid sådan uppsägning sker omedelbart och du blir informerad om detta.

TVIST

Middagsfrid följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. En eventuell tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska i första hand avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden och i andra hand av allmän domstol i Sverige. 


Undrar du över något mer? Klicka här för att komma till vår FAQ.